AUTOLIMARIJA
Popravak limenih dijelova karoserije motornih vozila. Popravci se rade ru?no ili strojnim alatom za obradu lima, strojem za kutno i kru?no savijanje lima: ?karama za ravno i kru?no rezanje lima, valjcima za ravnanje i hidrauli?nim pre?ama, rad s napravama za centriranje i istezanje karoserija, aparatima za plinsko i elektrolu?no zavarivanje.
AUTOTAPETARIJA
Pru?amo i uslugu tapeciranja i presvla?enja kompletne unutra?njosti vozila. Bilo koji dio interijera mogu?e je tapecirati ili ako je potrebno popraviti o?te?enje na sjedalima, volanima, krovovima. Udahnite novi ?ivot u va?u unutra?njost.
AUTOELEKTRIKA
Moderni automobili imaju sve vi?e elektronski reguliranih funkcija zbog toga je njihovo odr?avanje od klju?ne va?nosti. Pru?amo odr?avanje elektri?nih dijelova automobila - osvjetljenje, paljenje, kao i odr?avanje samih instalacija unutar automobila.
AUTOMEHANIKA
Popravak i servis mehani?kih dijelova automobila. Prilikom servisiranja provjeravaju se, podmazuju i prilago?uju dijelovi motora kako bi se sprije?io mogu?i nastanak kvara. Mijenjamo svje?ice, ko?nice, mehanizme ko?enja, podsustav za paljenje, ulje i filtar ulja,...
The Ringlock system replica watches consists of three parts: a 5.5 mm thick dome-shaped blue crystal mirror; a high-performance nitrogen-alloy stainless steel ring placed in the middle case; and a case bottom plated with a type steel and a 5-grade titanium alloy. . There are three waterproof rings in the replica watches uk three-locked upper crown, which tighten the case like a submarine door to ensure perfect water resistance. Ringlock consisting of a 5.5 mm thick dome-shaped blue crystal mirror, a high-performance nitrogen alloy stainless steel ring placed in the replica watches online middle case, and a three-part case with a case steel and a 5-stage titanium alloy. The system ensures perfect replica watches sale water resistance of the case and can withstand tremendous pressures of 3,900 meters.
AUTOLAKIRANJE
Mo?da najbitnije dio nakon reparacije ili zamjene limenih dijelova karoserije motornih vozila je lakiranje. Dio koji je repariran ili zamijenjen lakira se u boju automobila kako se ne bi razlikovao od ostatka vozila. Koristimo vrhunske boje u za to specijalno dizajniranoj prostoriji bez pra?ine kako bi se osigurala maksimalna kvaliteta.